[mk_image src=”http://dinehiran.ir/wp-content/uploads/2018/05/golsati-1.jpg” image_size=”full”]
[mk_title_box font_family=”none”]

گل ساعتی

نام علمی: Passiflora incarnata

خانواده: گل ساعتیان

گل ساعتی از گیاهان گل دار و همیشه سبز است. این گیاه دارای ساقه ی بالا رونده بوده و رنگ و ساختمان گلبرگ ها و پرچم ها شکل عقربه‌های ساعت را بخود گرفته‌اند. آلکالویید ها، فلاونویید ها و گلوکوزیدها از مواد موثره این گیاه هستند که در تمام قسمت های گیاه وجود دارد. از اثرات دارویی مواد موثره این گیاه اثراتی چون آرامبخشی، ضد اضطرابی، محرک مغز و باز کنندگی عروق در مطالعات انجام شده به اثبات رسیده است. از این گیاه محصولاتی برای بهبود گرگرفتگی دوره یائسگی و کاهش اضطراب و عوارض دوره درمانی ترک اعتیاد نیز تهیه شده است.

عصاره گل های گل ساعتی به عنوان یکی از مواد موثره قرص ترانکی وال دینه می باشد.

[/mk_title_box]